Home Tags ทำเนียบรัฐบาลเปิดให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้เด็กหญิงอายุ 6 ปี นักเรียนอนุบาล 1 นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นคนแรก

Tag: ทำเนียบรัฐบาลเปิดให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้เด็กหญิงอายุ 6 ปี นักเรียนอนุบาล 1 นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นคนแรก