Home ไลฟ์สไตล์ อาจารย์ธีร์ สร้างประวัตศาสตร์หน้าใหม่ กับครั้งแรกในไทย!! ขายสิ่งทอและแฟชั่นในโรงแรมบูติก

อาจารย์ธีร์ สร้างประวัตศาสตร์หน้าใหม่ กับครั้งแรกในไทย!! ขายสิ่งทอและแฟชั่นในโรงแรมบูติก

7144
0
SHARE

เป็นการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ของ อาจารย์ธีร์ โคตรถา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน D.F.A. Dissertation Report and Fashion Performing ที่ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา เสนาณรงค์ อุทิศวรรณกุล อาจารย์ประจำภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ปรึกษางานวิจัย

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการทำวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในตลาดมินิบาร์ประเทศไทย” ซึ่งเป็นการศึกษาระบบการขายสินค้าแฟชั่นในโรงแรมบูติกจากต้นแบบที่เมืองBrusselsประเทศBelgium  มาปรับใช้ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าใน chanel ใหม่ให้กับผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นรายใหม่ที่กำลังประสบปัญหาความหนาแน่นในการแทรกตัวของตลาดสินค้าแฟชั่นในประเทศไทย และเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจของตราสินค้าแฟชั่นเดิมที่ต้องการพื้นที่การขายในตลาดใหม่ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการ ศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าแฟชั่นเข้ากับศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามแบบแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงนี้ที่ต้องการมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในประเทศ

อ.ธีร์ เผยว่า ดีใจมากที่ในที่สุดงานวิจัยชิ้นนี้ก็สำเร็จจนได้ ยอมรับว่ามีความกดดันหลายๆอย่าง การเรียนรู้ในระดับปริญญาเอกมันไม่ง่าย แล้วก็ไม่ยาก แต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น และอยู่ในวันที่มีภาระมากมายในชีวิต การแบ่งเวลาให้ไม่ไปคิดเรื่องอื่น ถือว่ายากที่สุด แต่เมื่องานวิจัยนี้สำเร็จแล้ว รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะไม่ใช่ตนเท่านั้นที่สำเร็จ แต่งานวิจัยนี้ยังพร้อมต้อนรับนักธุรกิจทุกคนที่ต้องการหาช่องทางใหม่ๆ ในการขายงานแฟชั่นและสิ่งทอ

“ต้องเรียนให้ทราบกันตรงนี้เลยว่า งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำไปใช้ได้เลย มันคืออนาคตของวงการแฟชั่น มันคือการขยายโอกาสทางการค้า ให้นักธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอมีช่องทางการหารายได้กันมากขึ้น เพราะเราจะเห็นได้ว่า เสื้อผ้าแฟชั่นส่วนใหญ่มักจะขายกันในห้าง ในตลาด ที่มีคนผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก แต่การนำสินค้าไปขายในโรงแรมบูติก ก็เป็นอีกช่องทางนึ่งที่สามารถทำได้ เพราะคนส่วนใหญ่ที่มาพัก เค้าใช้ชีวิตในที่พักในโรงแรมกันจริงๆ ยิ่งถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ ที่ไม่ชอบการสะพายเป้ ลากกระเป๋าไปเที่ยว คนกลุ่มนี้แหละที่จะเป็นลูกค้าของเราครับ” อ.ธีร์กล่าว

งานวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในตลาดมินิบาร์ประเทศไทย” ยังเป็นโมเดลที่สำคัญมากๆในยุคปัจจุบัน ที่มีแหล่งขายเท่าเดิม แต่สินค้ากลับมากขึ้น และงานวิจัยชิ้นนี้ จะสามารถต่อยอดและใช้จริงในอนาคตอย่างไรนั้น ไปฟังจากปากของอาจารย์ธีร์ โคตรถา พูดเองเลยดีกว่าค่ะ