Home ทั่วไป ไทยแลนด์-สแตนดี้

ไทยแลนด์-สแตนดี้

790
0
SHARE

 

 

คลิกชมเพจ

https://goo.gl/EtM2Wv

 

Watana Muangsook

 

“ไทยแลนด์-สแตนดี้”

 

ผมแชร์คลิปของนายกรัฐมนตรีแคนาดา นายจัสติน ทรูโด ตอบคำถามสุภาพสตรีที่แสดงความโกรธที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับนักโทษที่ถูกทรมานในคุกเป็นเงินถึง 10.5 ล้านเหรียญ (ประมาณ 267 ล้านบาท) คลิปดังกล่าวแสดงถึงการให้เกียรติประชาชนของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง รับฟังและตอบอย่างให้เกียรติแบบคนมีปัญญา เขากล่าวว่าชาวแคนาดาควรรักษาความโกรธนั้นไว้เพื่อเป็นบทเรียนว่า เมื่อใดที่รัฐไม่ปกป้องสิทธิพลเมืองของตน เราทุกคนต้องชดใช้ความเสียหายนั้น ไม่มีใครสมควรถูกทรมานหรือละเมิดสิทธิไม่ว่าเขาจะเป็นที่ชื่นชอบหรือไม่ เพราะนั่นไม่ใช่วิถีของชาวแคนาดา

 

เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในประเทศไทย รัฐบาลยิ่งลักษณ์จ่ายเงินชดเชยให้กับการเสียชีวิตของประชาชนจากความขัดแย้งทางการเมืองศพละ 7.5 ล้านบาท กลับมีคนจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจหลักความรับผิดชอบของรัฐเมื่อมีการละเมิดสิทธิพลเมือง ท้ายสุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูก ป.ป.ช. ดำเนินคดีแต่ในด้านการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษกลับไม่เคยได้รับการตอบสนองจาก ป.ป.ช. จนญาติผู้เสียชีวิตต้องมาทวงถามความยุติธรรม ประชาชนจึงต้องทนกับการละเมิดสิทธิรายวัน และยังต้องทนต่อการหลีกเลี่ยงการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. ซึ่งนอกจากจะมีที่มาอย่างไม่ชอบธรรมแล้ว ยังมีการเลือกปฏิบัติ ล่าสุดได้มีประชาชนหลายกลุ่มไปยื่นเรื่องติดตามความคืบหน้าเรื่องนาฬิกาของรอง นรม. แต่ภาพที่เห็นคือเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นงานเฉพาะฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามเผด็จการเท่านั้น

 

สังคมไทยจึงต้องช่วยกันสร้างค่านิยมในการให้คุณค่ากับความยุติธรรมและหลักการประชาธิปไตย แทนค่านิยมคนดีที่เจ้าของวลีเกษียณอายุราชการแล้วยังอยู่บ้านหลวงแถมยังชื่นชมเผด็จการ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมีผู้นำที่สง่างามมีอารยะได้ด้วยตนเอง มีความละอายไม่หน้าหนา ขนาดประชาชนขุดเจอนาฬิกาเพื่อนกว่า 20 เรือนแล้ว ท่านผู้นำยังปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาอยู่ในตำแหน่งโดยไม่ละอาย แถมยังเอาหุ่นมาตั้งตอบคำถามสื่อมวลชนให้ขายหน้าไปทั่วโลก สะกดคำว่าอายกันไม่เป็นจริงๆ

 

วัฒนา เมืองสุข

14 มกราคม 2561

 

matemnews.com  14 มกราคม 2561