Home ทั่วไป นายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันวินัยจราจร และดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันวินัยจราจร และดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

170
0
SHARE

 

 

 

เว็บไซต์รัฐบาลไทยรายงาน

 

วันนี้ (13 มี.ค. 61 ) เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าว รวมทั้งขอให้หน่วยงานต่าง ๆ น้อมนำพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยเฉพาะการรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเผยแพร่ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนนำศักยภาพที่แต่ละชุมชนมีอยู่พัฒนาต่อยอดในด้านการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป

 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ฝากถึงเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงเปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสา กีฬา ดนตรี  และการอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเองก่อนเปิดเทอมใหม่ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการใช้รถและถนนในช่วงเมษายน 2561 โดยเฉพาะขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน รวมถึงให้มีการจัดทำรายงานสถิติเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศรายไตรมาสนอกจากรายงานตัวเลขในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลและจำนวนตัวเลขดังกล่าวทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้คำนึงถึงวินัยจราจรและเคารพกฎหมายเพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานความมั่นคงดูแลกวดขันเรื่องวินัยจราจร และดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

 

 

 

———————

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

 

matemnews.com  13 มีนาคม 2561