Home ทั่วไป ขายลอตเตอรี่ให้คนอายุน้อยกว่า 20 ปี – ขายเกินราคา ติดคุก 1 เดือน

ขายลอตเตอรี่ให้คนอายุน้อยกว่า 20 ปี – ขายเกินราคา ติดคุก 1 เดือน

405
0
SHARE

 

 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล อังคาร 17 เมษายน 2561  มีมติเห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2537 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอ ให้เพิ่มบทลงโทษกรณีขายสลากกินแบ่งฯ เกินราคา จากเดิมระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เพิ่มโทษความผิด  ขายสลากกินแบ่งฯในสถานศึกษา และ ขายให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เมื่อครม.เห็ยชอบแล้วจะส่งให้ สนช.ดำเนินการต่อไป

 

matemnews.com  17 เมษายน 2561