Home ฉลามเขียว ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มจะลดลง และรัฐบาลได้มีการตรึงราคาน้ำมันภายในประเทศแล้ว ขอให้ประชาชนคลายกังวล

ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มจะลดลง และรัฐบาลได้มีการตรึงราคาน้ำมันภายในประเทศแล้ว ขอให้ประชาชนคลายกังวล

336
0
SHARE

 

 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและราคาน้ำมันโลก

 

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.20 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า

 

“ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ และประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้  เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันทำให้สังคมภายในประเทศสงบสุขไปด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกว่า ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มจะลดลง และรัฐบาลได้มีการตรึงราคาน้ำมันภายในประเทศแล้ว ขอให้ประชาชนคลายกังวล

 

matemnews.com

28 พฤษภาคม 2561