Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 4.0

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 4.0

298
0
SHARE

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 4.0

เมื่อวันก่อน ที่กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย “นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์” กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ร่วมด้วย “นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน และ “นายสิน สื่อสวน” ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ได้มีการจัดแถลงข่าว การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” หวังเพื่อเสริมสร้าง ให้คนไทยยุค 4.0 เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เพื่อยกระดับชีวิตของคนไทยให้สูงขึ้น ด้วยจิตใจ วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมไทยให้มากขึ้นค่ะ