Home ฉลามเขียว ขายฝันไม่ได้

ขายฝันไม่ได้

346
0
SHARE

 

 

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแก่ผู้สื่อข่าสวเมื่อบ่ายวันที่ 5 มิ.ย.2561 ว่า

 

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการร่างยุทธ์ศาสตร์ชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอ แต่เนื่องจากที่ประชุมมีข้อสังเกตและความเห็นหลายประการ จึงมอบหมาย สศช.ให้รวบรวมความเห็นของ ครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบภายในเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกันนี้ จากนั้นให้ปรับแก้ก่อนจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับมาเข้าที่ประชุม ครม.อีก   ร่างยุทธศาสตร์ชาติ มีประเด็นที่ต้องแก้ไข เช่น ดัชนีชี้วัด ถ้อยคำ ฯลฯ นอกจากนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ยังเห็นว่าในประเด็นด้านเศรษฐกิจ ควรเน้นสิ่งที่ต่างประเทศให้ความสนใจ เช่น เปลี่ยนประเด็นการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เป็นประเด็นมุ่งเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น  ขระที่  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการ สศช. ได้รายงานที่ประชุมว่า   การทำยุทธศาสตร์จะมีการตั้งแคมป์ระดมสมองเพื่อขับเคลื่อน   โดย ครม.ใช้เวลาพิจารณายุทธศาสตร์ชาตินานถึง 40 นาที    นายกฯซักอย่างละเอียด ถามเช่น   ดัชนีชี้วัดการทำงานของรัฐบาลในวันข้างหน้า ต้องต่างไปจากอดีตที่เมื่อพรรคการเมืองเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้ว ก็จะเสนอนโยบายขายฝันให้ประชาชน ซึ่งต่อไปจะทำไม่ได้ เพราะพรรคการเมืองจะต้องนำแผนแม่บท แผนของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมาพิจารณา  ทุกรัฐบาลต้องดำเนินการตามแผนแม่บทนั้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้แปลร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นภาษาอังกฤษด้วย

 

matemnews.com 

5 มิถุนายน 2561