Home ทั่วไป โกงเงินคนยากไร้ ปปง.อายัดทรัพย์ทั้งแก๊ง พม.88 ล้านบาท

โกงเงินคนยากไร้ ปปง.อายัดทรัพย์ทั้งแก๊ง พม.88 ล้านบาท

123
0
SHARE

 

 

 

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน (รรท.) เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันที่ 13 มิ.ย.2561  ว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้แก่

 

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม.

 

นายณรงค์ คงคำ อดีตรองปลัด พม.

 

นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ อดีตผู้ตรวจราชการ พม.

 

กับพวกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์รวม 12 ราย จำนวน 41 รายการ มูลค่าประมาณ 88 ล้านบาท หลังมีพฤติการณ์ทุจริตการยักยอกเงินช่วยเหลือคนยากไร้ โดยผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์สินสามารถเดินทางมาชี้แจงได้ที่ ปปง. ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากถูกอายัด  กลุ่มคนดังกล่าวมีพฤติการณ์กระทำความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน ซึ่งสำนักงาน ปปง. จะได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ขอแจ้งเตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การทุจริตในหน้าที่ว่า นอกจากจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต นอกจากจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือนอมินี ที่รับโอนทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิดทุกคนก็ยังอาจต้องถูกลงโทษจำคุกในความผิดฐานฟอกเงินด้วยมีโทษจำคุก 10 ปีต่อการโอนหรือรับโอน 1 ครั้ง หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน้าที่ สามารถโทรแจ้งสายด่วน ปปง.1710

 

matemnews.com 

13 มิถุนายน 2561