Home ทั่วไป โบว์อยากเลือก  อ่านแถลงการณ์

โบว์อยากเลือก  อ่านแถลงการณ์

182
0
SHARE

 

คลิกชมคลิป

https://goo.gl/zd3w58

 

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group – DRG ได้แชร์วิดีโอถ่ายทอดสดจากหน้ารัฐสภา 14 มิ.ย.2561

 

 

คำแถลงถึงประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่สนช.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

“หยุดยุทธศาสตร์ คสช.”

 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ จะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลพลเรือนในอนาคตต่อไป มีการกำหนดโทษทางอาญาและการตัดสิทธิทางการเมืองหากไม่ปฏิบัติตาม มีเจตนาที่จะใช้เป็นเครื่องมือควบคุมครอบงำทางการเมือง และการสืบทอดอำนาจเผด็จการเหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งแตกแยกและความรุนแรงทางการเมืองในอนาคตได้ กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

 

  1. ขอให้บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหลายพึงตระหนักว่า สนช.มาจากการแต่งตั้งของเผด็จการทหาร การผ่านร่างยุทธศาสตร์20ปีซึ่งเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจเผด็จการ จึงไม่มีความชอบธรรมใดๆ ร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้เป็นตราบาปของแผ่นดินไทย อันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งแตกแยกอย่างรุนแรง อีกทั้งทำให้พรรคการเมืองไม่อาจจัดทำนโยบายของตนเองนำเสนอต่อประชาชนได้ ขัดต่อหลัก การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

  1. การใช้เวลาอภิปรายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในสนช.ด้วยเวลาไม่กี่ชั่วโมง ในสภาที่ไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีการติติง วิพากษ์วิจารณ์ ด้วยเหตุที่สนช.ส่วนใหญ่เป็นทหารและข้าราชการที่จะต้องเชื่อฟังรัฐบาลเผด็จการ ทำให้ร่างยุทธศาสตร์นี้เป็นเพียงร่างทรงเผด็จการอันจะนำมาซึ่งความอับอายต่อประชาคมโลก

การจัดทำยุทธศาสตร์ใดๆของชาติ ควรเกิดขึ้นจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และอยู่ภายใต้บรรยากาศเปิดกว้างในด้านสิทธิเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน การจัดทำยุทธศาสตร์จากคนไม่กี่คนที่ถูกครอบงำจากอำนาจเผด็จการ และอยู่ภายใต้บริบทแห่งการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ จึงไม่อาจยอมรับได้ในฐานะยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น จึงควรปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้จัดทำแผนฯ ซึ่งสะท้อนความต้องการของประชาชน

 

  1. รัฐบาลจะต้องเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วและประกาศเป็นสัญญาประชาคมที่ชัดเจน อย่าได้ใช้เล่ห์กลเลื่อนการเลือกตั้งให้เนิ่นนานออกไป ซึ่งจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก รวมทั้งรัฐบาลจะต้องยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้งหมดที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและขัดต่อหลักนิติธรรม ยกเลิกการคุกคามละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน ตลอดจนปลดปล่อยนักโทษการเมืองและยุติการดำเนินคดีการเมืองทั้งหมดต่อผู้วิพากย์วิจารณ์รัฐบาล เพื่อนำมาสู่บรรยากาศที่พร้อมสำหรับการฟื้นฟูประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ และได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

 

น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา

#กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

 

matemnews.com 

14 มิถุนายน 2561