Home ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์” ว่าที่อธิการบดีสถาบันเอสอี-สทบจ. ต้อนรับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฯ นิด้า

“ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์” ว่าที่อธิการบดีสถาบันเอสอี-สทบจ. ต้อนรับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฯ นิด้า

541
0
SHARE

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ว่าที่อธิการบดีสถาบันเอสอีเทคโนโลยีและการบริหารการจัดการ (เอสอี-สทบจ.) และรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม ว่าที่รองอธิการบดีพร้อมคณะ ทั้งผู้บริหารบริษัทในเครือ SE-biz นำโดย คุณสมบูรณ์ พัฒนรัตน์เจริญ และ ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ให้การต้อนรับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาเยี่ยมโครงการในด้านของกายภาพ ศักยภาพของหน่วยงาน และแผนงานความร่วมมือกันในอนาคต และศูนย์ฝึกอบรมทิพยในการเป็นฐานรองรับของสถาบันต่อไป

งานนี้ ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เปิดเผยว่า ที่นี่โชคดีที่มีฐานทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจอยู่โดยตรง โครงการของเราตอบรับทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แก้ไขปัญหาการว่างงานจบมาแล้วไม่มีงานทำได้เป็นอย่างดี เขาจะได้ความรู้และได้ทักษะไปใช้ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ในระดับดีเลิศ

 

ด้าน ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ให้ความเห็นว่า ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นประโยชน์ต่อทางธุรกิจ และประเทศชาติ แนวโน้มตอนนี้แต่ละงานวิจัยเน้นมีความพิเศษ บางสถาบันการศึกษาอาจจะเปลี่ยนคนให้ได้ตามต้องการ ดังนั้นที่นี่จึงตอบโจทย์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาค่อนข้างสมบูรณ์

ส่วนความร่วมมือต่อไปของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กับสถาบันเอสอีเทคโนโลยีและการบริหารการจัดการ (เอสอี-สทบจ.) ต่อไปในอนาคต และนโยบายของเรามีความต้องการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อยู่แล้ว จึงเป็นการดีที่จะมีงานวิจัยทางด้านธุรกิจหรือการศึกษาไปต่อ