Home ทั่วไป ศรีลังกา ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ยิ่งใหญ่

ศรีลังกา ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ยิ่งใหญ่

103
0
SHARE

 

    

 

รูปของเฟชบุ้ครัฐบาล –   ไทยคู่ฟ้า

 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  รายงาน

 

นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้ว และเข้าร่วมหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติ

 

นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้ว และเข้าร่วมหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ บันดารานายาเก กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้ว เมื่อเวลา 15.05 นาที ตามเวลาท้องถิ่น ของศรีลังกา ซึ่งตรงกับเวลา 16.35 นาทีตามเวลาประเทศไทย โดยมีนายรานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรี ศรีลังกา นายรวินทระ สมรวีระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ความสัมพันธ์สหภาพแรงงาน และการพัฒนาสาบารากามุวะ ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ และภริยา ให้การต้อนรับ โดยมีพิธีต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน นายกรัฐมนตรีและภริยา เดินผ่านแถวทหารเกียรติยศ

นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา โรงแรมที่พัก โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของศรีลังกากับไทย ว่า อยู่ในระดับดีเยี่ยม เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะขยายตลาดต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันจีนเท่านั้นที่เข้ามาลงทุนในศรีลังกา เนื่องจากศรีลังกาไม่เชื่อมั่นในชาติตะวันตก ขณะที่ปัญหาหนี้สาธารณะก็มีมาก เพราะมีหนี้สินมหาศาลจากรัฐบาลที่แล้วก่อขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของศรีลังกาไม่เติบโตเท่าที่ควร ดังนั้นศรีลังกาจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนของต่างชาติอย่างมากโดยเฉพาะไทย ที่ศรีลังกาอยากให้เข้ามาลงทุน แต่นักธุรกิจไทยก็ยังมองว่าศรีลังกาเป็นตลาดเล็กๆ จึงไม่ให้ความสนใจลทุนในศรีลังกามากนัก

ส่วนการพบกับนักธุรกิจไทยในศรีลังกา 13 บริษัท จำนวน 30 คน นายกรัฐมนตรี แนะนำให้ไปลงทุนในเขตภาคเหนือในส่วนของรัฐทมิฬ ซึ่งยังไม่มีการพัฒนามากนักและควรเร่งลงทุนในช่วงเวลานี้ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่จะเกิดขึ้น เพราะเป็นช่วงเวลาที่ศรีลังกา มีความเชื่อมั่นไทยมากที่สุด

สำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีศรีลังกา นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา และนางจาญานธี สิริเสนา ภริยา จัดพิธีต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและภริยา ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีศรีลังกา จะนำนายกรัฐมนตรี ไปยังแท่นทำความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาติศรีลังกา ตามลำดับ พร้อมยิงสลุตจำนวน 19 นัด จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยา ร่วมถ่ายรูปกับประธานาธิบดีศรีลังกาและภริยา ก่อนที่ นายกรัฐมนตรี จะหารือกับประธานาธิบดีศรีลังกา แบบสองต่อสอง และยังร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับประธานาธิบดีศรีลังกา ก่อนที่จะร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำนวน 4 ฉบับ

ทั้งนี้หลังการหารือของผู้นำทั้ง 2 เสร็จสิ้น ในเวลา 19.35 นาที ตามเวลาศรีลังกา นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา และภริยา จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติกับนายกรัฐมนตรีและภริยา ที่บ้านพักของประธานาธิบดีศรีลังกาด้วย

 

matemnews.com 

12 กรกฎาคม 2561