Home ทั่วไป สมเด็จพระสังฆราช  ประทานพรให้กำลังใจครอบครัว “จ่าแซม”

สมเด็จพระสังฆราช  ประทานพรให้กำลังใจครอบครัว “จ่าแซม”

109
0
SHARE

 

 

 

เช้าวันที่ 13 ก.ค.2561   พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ความว่า

 

ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้าไตร จำนวน 5 ไตร เพื่อเชิญไปทอดในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าเอกสมาน กุนัน (เป็นกรณีพิเศษ) ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอิจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

การนี้ โปรดให้ท่านเป็นผู้เชิญผ้าไตรประทานดังกล่าวไปทอดหน้าหีบศพ สำหรับพระสงฆ์จักได้พิจารณาบังสุกุลก่อนการพระราชทานเพลิงศพ เพื่อเป็นพระกุศลประทานแก่ผู้วายชนม์ พร้อมทั้งโปรดให้เชิญรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอครัวผู้วายชนม์ คลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณงามความดีสืบไป

 

 

matemnews.com 

กรกฎาคม 2561