Home ทั่วไป นายหม่อง  ทองดี มีบัตรประชาชนไทย

นายหม่อง  ทองดี มีบัตรประชาชนไทย

167
0
SHARE

 

 

Cha-oh Jirakijyada

https://goo.gl/m9F3dR

 

 

นายหม่อง ทองดี อายุ 21 ปี พร้อมพ่อชื่อนายยุ่น ทองดี และมีแฟนสาวร่วมไปด้วย ไปที่ที่ว่าการ อ.เมือง เชียงใหม่ เมื่ตอนเช้าวันที่ 12 ต.ค.2561 พบ  นายบุญส่ง แสงกฤช ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่  รับหนังสือคำสั่งที่ ชม 0118/7939 เรื่องการได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 

นายหม่อง ทองดี ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า รับหนังสือแล้วจะไปแจ้งชื่อเข้าสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องที่เทศบาลตำบลสุเทพ เป็นทะเบียนบ้านของเจ้าของหอพัก    โดยเจ้าของบ้านใจดีมาก  บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็ก ก็เลยให้เข้าในทะเบียนบ้านได้  แล้วก็จะกลับมาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทำบัตรประชาชนเป็นคนไทย

 

 

matemnews.com 

12 ตุลาคม2561