Home ทั่วไป รมว.เกษตรฯบอกว่า จะมีสวัสดิการให้หมาแมวที่มาเสียเงิน 450 บาท

รมว.เกษตรฯบอกว่า จะมีสวัสดิการให้หมาแมวที่มาเสียเงิน 450 บาท

143
0
SHARE

 

 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงแก่ผู้สื่อข่าว 12 ต.ค.2561 ยืนยันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ …) พ.ศ…..ยังต้องมีการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนกว่าจะถึงขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฏหมาย และสิ่งที่กระทบต่อประชาชน คนเลี้ยง หมา แมวมากที่สุด คงเป็นภาระในการนำหมา แมว หรือสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน ในกฏหมายจึงมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนไว้ที่ 450 บาท ต่อตัว ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่ต้องจ่าย  แต่ความจริงแล้ว ค่าใช้จ่ายที่กำหนดเป็นค่าธรรมเนียม มีรายละเอียดดังนี้  คือ ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน 50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ 300 บาท ในส่วนเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ คือ การฝังชิพที่จะระบุได้ว่าสัตว์ตัวนี้ มีประวัติอย่างไร เหมือนบัตรประชาชน แต่เป็นชิพแทน โดยราคา 300 บาท เป็นราคาสูงสุดในปัจจุบัน อนาคต ราคาอาจแปรผันไปตามตลาด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตก็อาจจะถูกลง  450 บาท/ตัวคือค่าธรรมเนียมสูงสุด แต่ในครั้งแรก ซึ่งเป็นไปได้สูงที่หากต้องมีการขึ้นทะเบียนสัตว์ อาจไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเช็คจำนวนที่ถูกต้อง หรือ หากมีการเสียค่าธรรมเนียม กระทรวงเกษตรกำลังพิจารณาในเรื่องของสวัสดิการ ที่จะต้องได้ อาทิ อาจมีการฉีดวัคซีนฟรี หรือมีสวัสดิการอย่างอื่นให้  โดยไม่ได้ระบุไว้ในร่างกฏหมายฯในตอนนี้  เพราะเป็นขั้นตอนหลังจาก ร่างกฏหมายฯผ่านคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฏหมายสามารถควบคุมปริมาณสัตว์ ง่ายต่อการกำกับดูแล  การประกาศใช้กฏหมายของกระทรวงเกษตรฯยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน   ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น และหาวิธียกเว้นหรือไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

 

 

matemnews.com 

12 ตุลาคม2561