Home ทั่วไป 30000 ล้านบาทชดเชยเหมืองทองคำอัคราพลเอกประยุทธ์จะจ่ายเองหรือไม่-อนุสรณ์ถาม

30000 ล้านบาทชดเชยเหมืองทองคำอัคราพลเอกประยุทธ์จะจ่ายเองหรือไม่-อนุสรณ์ถาม

284
0
SHARE

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันที่ 6 พ.ย.2560 ว่า บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการเหมืองแร่ของออสเตรเลีย ภายใต้ชื่อ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการเหมืองแร่ทองคำใน จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลไทย ภายหลังจากได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ชดใช้ค่าเสียหายทางธุรกิจมูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 30,000 ล้านบาท ซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทอาจฟ้องร้องรัฐบาลไทย ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย – ออสเตรเลีย ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการเตรียมการเรื่องนี้ไว้อย่างไร มีแนวทางในการต่อสู้ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย – ออสเตรเลีย ในด้านการคุ้มครองการลงทุน ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนของประเทศหนึ่ง สามารถฟ้องร้อง และเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลอีกประเทศหนึ่งได้

“หากดำเนินนโยบายให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน เช่น ยึดทรัพย์สิน ยึดการลงทุน หรือเวนคืนที่ดิน ซึ่งการฟ้องร้องภายใต้เอฟทีเอนี้ มาตรา 44 ไม่มีอำนาจครอบคลุมไปถึง ได้เตรียมการต่อสู้ไว้อย่างไร ผู้ใช้มาตรา 44 ได้รับความคุ้มครองทางอาญา แล้วจะได้รับการคุ้มครองทางแพ่งด้วยหรือไม่ ถึงเวลาที่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องแถลงข้อเท็จจริง และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ เราทุกคนไม่อยากให้ประเทศชาติเสียหาย แต่ถ้าเรื่องนี้ไปยุติในรัฐบาลหน้า ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่อยู่แล้ว ท่านจะรับผิดชอบอย่างไร และหากต้องชดใช้ค่าเสียหาย 3 หมื่นล้านบาท ใครต้องเป็นคนชดใช้ จะนำเงินจากส่วนไหนไปชดใช้ พล.อ.ประยุทธ์ จะจ่ายเองหรือไม่”

 

 

matemnews.com  6 พฤศจิกายน 2560