Home Tags “นักการเมืองกักตุนหน้ากากอนามัย” พลเอกประยุทธ์จับมันสิ  แล้วจะฟื้นความนิยมที่ตกต่ำสุดขีดขึ้นมาได้บ้าง  – แตกตื่นตุนอาหารก็ต้องรีบแก้ – อย่าทำให้ประชาชนพากันคิด “ มีผู้นำโง่แล้วจะทำให้เราจะตายกันหมด”

Tag: “นักการเมืองกักตุนหน้ากากอนามัย” พลเอกประยุทธ์จับมันสิ  แล้วจะฟื้นความนิยมที่ตกต่ำสุดขีดขึ้นมาได้บ้าง  – แตกตื่นตุนอาหารก็ต้องรีบแก้ – อย่าทำให้ประชาชนพากันคิด “ มีผู้นำโง่แล้วจะทำให้เราจะตายกันหมด”