Home Tags พรรคฝ่ายค้านไม่ร่วมอภิปราย พ.ร.บ.งบฯวาระ2 พลเอกประยุทธ์บอกว่า “ก็แล้วแต่เขา”

Tag: พรรคฝ่ายค้านไม่ร่วมอภิปราย พ.ร.บ.งบฯวาระ2 พลเอกประยุทธ์บอกว่า “ก็แล้วแต่เขา”