Home Tags พลเอกประยุทธ์บอกนักศึกษาในแฟล็ชม็อบ “ผมต้องเตือนว่าขณะนี้ได้มีการนำเรื่องหมิ่นสถาบันเข้ามาไปขับเคลื่อนด้วย …อย่าทำโดยเด็ดขาด”

Tag: พลเอกประยุทธ์บอกนักศึกษาในแฟล็ชม็อบ “ผมต้องเตือนว่าขณะนี้ได้มีการนำเรื่องหมิ่นสถาบันเข้ามาไปขับเคลื่อนด้วย …อย่าทำโดยเด็ดขาด”