Home Tags “พิชัย นริพทะพันธุ์”ให้เชื้อคิดๆๆๆ… คนไทยทั้งประเทศจะแค่นั่งรอชะตากรรมที่เห็นความหายนะและความลำบากอย่างมากของประชาชนอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ทำอะไร หรือ คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว อย่างนั้นหรือ

Tag: “พิชัย นริพทะพันธุ์”ให้เชื้อคิดๆๆๆ… คนไทยทั้งประเทศจะแค่นั่งรอชะตากรรมที่เห็นความหายนะและความลำบากอย่างมากของประชาชนอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ทำอะไร หรือ คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว อย่างนั้นหรือ