Home Tags สมัครใจวิวาท – ลุงวิศวะปืนยิงฆ่าเด็ก 17 ที่อ่างศิลา เจอคุก 10 ปี  ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืน

Tag: สมัครใจวิวาท – ลุงวิศวะปืนยิงฆ่าเด็ก 17 ที่อ่างศิลา เจอคุก 10 ปี  ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืน