Home Tags ให้อำนาจทหารค้น จับกุม กักตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วัน และมีอำนาจในการร่วมสอบสวนพร้อมกับตำรวจ – คำสั่งนี้ยังอยู่

Tag: ให้อำนาจทหารค้น จับกุม กักตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วัน และมีอำนาจในการร่วมสอบสวนพร้อมกับตำรวจ – คำสั่งนี้ยังอยู่