Home Tags DNA nudge จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมการกินของคนทั่วโลกเปลี่ยนไป และส่งผลที่ดีกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น “ทักษิณ ชินวัตร” โชว์ธุรกิจใหม่

Tag: DNA nudge จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมการกินของคนทั่วโลกเปลี่ยนไป และส่งผลที่ดีกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น “ทักษิณ ชินวัตร” โชว์ธุรกิจใหม่