Home Tags นายสมคิดพูดกลับไปกลับมาได้ทุกอย่างเพียงเพื่อให้เอาตัวรอดไปวันๆเท่านั้น แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้แล้วจึงต้องพูดสะเปะสะปะ

Tag: นายสมคิดพูดกลับไปกลับมาได้ทุกอย่างเพียงเพื่อให้เอาตัวรอดไปวันๆเท่านั้น แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้แล้วจึงต้องพูดสะเปะสะปะ