Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife สมรสเท่าเทียม คู่รัก LGBTQ+มอบผลประโยชน์ประกันชีวิตให้กันได้ไหม

สมรสเท่าเทียม คู่รัก LGBTQ+มอบผลประโยชน์ประกันชีวิตให้กันได้ไหม

63
0
SHARE

เอกสารที่ต้องมีหาก LGBTQ+ อยากมอบผลประโยชน์ให้คู่ชีวิต

แม้ว่าประเทศไทยเรา จะยังไม่อนุมัติกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม แต่ความหลากหลายทางเพศก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากๆ แล้ว และ TIPlife คิดว่า ความรักเป็นเรื่องสวยงามเสมอกับทุกคน และถ้าคุณกำลังสนใจอยากทำประกันชีวิตโดยระบุ “ชื่อคนรัก” ที่เป็นเพศเดียวกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด คนที่คุณรักจะได้รับการดูแล ดังนั้นเรามาเตรียมเอกสารในการทำประกันชีวิตแบบเพิ่มเงื่อนไขผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยกันครับ
.
****เอกสารและเงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท******
✅ ทั้งคู่ ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์​
✅ อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 2 ปี​
✅ ทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ด้วยกัน​
✅ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน /สัญญาซื้อหรือเช่าร่วมกัน​
✅ รูปงานแต่ง (ถ้ามี)​
✅ เปิดบัญชีร่วมกัน ​
✅ ทะเบียนสมรสในประเทศที่รับรอง (ถ้ามี)​
✅ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทประกันจะพิจารณา​
****เอกสารและเงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท******
.
TIPlife ขอสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ
.
#TIPlife #ThePowerBesideYou
#พลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป #ทิพยประกันชีวิต
#News