Home Tags มีบางพวกที่ต้องการทำให้ เกิดความรุนแรง มีผู้ที่ต้องการผลักเยาวชนทั้งหมด ให้เป็นพวก”ชังชาติ”ควรต้องตั้งข้อสังเกตและคำถามว่าแบบนี้ต้องการอะไร????

Tag: มีบางพวกที่ต้องการทำให้ เกิดความรุนแรง มีผู้ที่ต้องการผลักเยาวชนทั้งหมด ให้เป็นพวก”ชังชาติ”ควรต้องตั้งข้อสังเกตและคำถามว่าแบบนี้ต้องการอะไร????