Home Tags เรื่องหนึ่งที่จะตรึงใจคน คือการเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าสัว โดยแผ่นดินเสียหายย่อยยับนั้น ประจักษ์ขึ้นแล้วและมีความชัดเจนมาก

Tag: เรื่องหนึ่งที่จะตรึงใจคน คือการเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าสัว โดยแผ่นดินเสียหายย่อยยับนั้น ประจักษ์ขึ้นแล้วและมีความชัดเจนมาก