Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาคมปทุมวัน ผลิต “เจลอนามัย”แจกชุมชน ต้านโควิด-19

ประชาคมปทุมวัน ผลิต “เจลอนามัย”แจกชุมชน ต้านโควิด-19

542
0
SHARE

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการการทำเจลล้างมืออนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค “ประชาคมปทุมวันร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19” ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิศววัฒน์ เป็นการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำเจลล้างมือด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับบุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในสถาบันฯ ตลอดจนประชาชนบริเวณโดยรอบสถาบันฯ อาทิ วินรถจักรยานยนต์รับจ้างตลาดเ จริญผล วินรถจักรยานยนต์รถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น