Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พ่อเมืองสงขลา สั่งปิดสนามบิน – ท่าเรือน้ำลึก!

พ่อเมืองสงขลา สั่งปิดสนามบิน – ท่าเรือน้ำลึก!

467
0
SHARE

วันที่ 29 มีนาคม 2563นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งจังหวัดสงขลา เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา โดยให้มีการปิดช่องทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศในพื้นที่ จ.สงขลา เป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 ช่องทาง

1.ทางอากาศ ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของสายการบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

2.เส้นทางทางน้ำให้ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของเรือรับส่งผู้โดยสาร และเรือนำเที่ยว ระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา ยกเว้นเรือขนส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
สำหรับช่องทางทางบก ยังคงปิดจุดผ่านแดนบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ตรงข้ามด่านบ้านดุเรียนบุรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ส่วนจุดผ่านแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และจุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ตรงข้ามด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปิอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ให้ผ่านแดนได้เฉพาะการขนส่งสินค้า ยกเว้น การขนส่งทางราง ที่จะต้องขนส่งสินค้า ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ซึ่งขณะนี้ทาง จ.สงขลา ได้ประสานไปยังเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อขอให้ทางรัฐมาเลเซีย เปิดด่านที่ตรงกันข้ามกับด่านปาดังเบซาร์ของไทย เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้ เนื่องจากเป็นจุดที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 17,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถควบคุมได้น่าจะมีสัญญาณที่ดีจากรัฐบาลมาเลเซีย

https://bit.ly/3dAhspP