Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ขาช้อปพร้อม! “ตลาดนัดจตุจักร” เปิดแล้วเสาร์นี้!

ขาช้อปพร้อม! “ตลาดนัดจตุจักร” เปิดแล้วเสาร์นี้!

394
0
SHARE

วันที่ 7 พ.ค. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเปิดทำการค้าภายในตลาดนัดจตุจักร ว่า สำนักงานตลาด กทม. ได้เปิดตลาดนัดจตุจักรให้ผู้ค้าทำการค้าตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.63 โดยผู้ค้าตลาดต้นไม้ สามารถเปิดทำการวันอังคาร เวลา 12.00-18.00 น. วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 05.00-18.00 น.

สำหรับร้านค้าประเภทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 9-10 พ.ค.63 ระหว่างเวลา 05.00-18.00 น. โดยจะไม่มีตลาดนัดกลางคืน และลานผู้ค้าเร่ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิว (การประกาศมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน : 22.00-04.00 น.)

ทั้งนี้ สำนักงานตลาด กทม. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covd-19 ในการเปิดให้บริการตลาดนัด อาทิ ตีเส้นเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลภายในตลาดอย่างชัดเจน ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการทุกประตูทางเข้า-ออกของตลาด มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และอ่างล้างมือ ผู้ที่เข้าไปในตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน รวมทั้งตรวจสอบและทำความสะอาดห้องสุขาทุก 2 ชั่วโมง

สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร ได้ขอความร่วมมือผู้ค้าให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้านอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือที่อื่น หากร้านค้าใดมีที่นั่งทาน ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้นเพื่อความปลอดภัย

ส่วนร้านค้าจำหน่ายประเภทอื่นๆ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ขอความร่วมมือผู้ค้าให้เว้นระยะห่าง และกำหนดจำนวนบุคคลเข้าภายในร้าน อาทิ ร้านค้าขนาดเล็ก ให้เข้าครั้งละ 5 คน ร้านค้าขนาดใหญ่ เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน เป็นต้น รวมทั้งงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมภายในตลาดนัด

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์