Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปชช.แห่ขอใบอนุญาต ออกนอกเขตตราด หลังเป็นพื้นที่คุมพิเศษ!

ปชช.แห่ขอใบอนุญาต ออกนอกเขตตราด หลังเป็นพื้นที่คุมพิเศษ!

255
0
SHARE

ประชาชนชาวตราดแห่เดินทางขอใบอนุญาต ออกนอกพื้นที่จังหวัดที่มีการควบคุมพิเศษ

จากการควบคุมสถานการณ์โควิด ที่มีการยกระดับ 5 จังหวัด ที่พบการระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีการข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ซึ่งทำให้ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ต้องแสดงใบอนุญาตในการเดินทาง เพื่อสกัดคนเข้าออกพื้นที่ บุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่นั้น

วันนี้ ที่หอประชุมว่าการอำเภอเมืองตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด ได้นำเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในกรณีที่มาขอใบอนุญาต ออกนอกพื้นที่จังหวัดที่มีการควบคุมพิเศษ โดยในวันแรกได้มีประชาชนมาขอใบอนุญาตกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ประชาชนทราบว่าต้องมีการขออนุญาตในการออกนอกพื้นที่จังหวัด ตามประกาศจากภาครัฐ ซึ่งเริ่มแรกประชาชนยังคงสับสนว่าจะต้องไปขอใบอนุญาตที่ไหน ดำเนินการอย่างไร หลังจากที่ทราบว่าให้มาติดต่อขอที่ศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละอำเภอ ก็ทำให้เริ่มมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทางอำเภอเมืองตราดจึงต้องจัดสถานที่ตามระเบียบมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มขน โดยมีการตรวจวัดไข้ ทุกคนที่มาติดต่อ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งรอแบบเว้นระยะห่าง ไม่ให้ประชาชนมาแออัดเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด กล่าวว่า ทางอำเภอเมืองตราด ได้มอบอำนาจให้พนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะรับคำร้องได้ ซึ่งประชาชนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่สามารถมายื่นคำร้องได้ ทั้งที่ อำเภอ หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน แต่ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ ขอให้มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจะอนุญาตหรือไม่