Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คุก 4 ปี 12 ด.ไม่รอลงอาญา! อดีตนายกฯ กำแพงแสน ทุจริตซื้อเครื่องแต่งกาย พนง.ดับเพลิง

คุก 4 ปี 12 ด.ไม่รอลงอาญา! อดีตนายกฯ กำแพงแสน ทุจริตซื้อเครื่องแต่งกาย พนง.ดับเพลิง

379
0
SHARE

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา นายเกรียงไกร ชูศิลป์กุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทุจริตในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิงเกินความเป็นจริง แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และเรียกรับเงินจากผู้ขาย 

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ,151, 157  ประกอบมาตรา 90 , 91 และพ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ.2542 มาตรา 12  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 149 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน 

ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามมาตรา 91 รวม 2 กระทง จำคุก กระทงละ 5 ปี 

จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งทุกกระทง ตามมาตรา 78 คงจำคุก กระทงละ 2 ปี 6 เดือน

รวมจำคุก 4 ปี 12 เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก  

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นพ้องตามความเห็นอัยการสูงสุด (อสส.) ที่จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 

อย่างไรก็ดี สำหรับคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149  ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

ที่มา https://bit.ly/3pbHGEC