Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปภ.เร่งสำรวจพื้นที่วาตภัย 21 จังหวัด

ปภ.เร่งสำรวจพื้นที่วาตภัย 21 จังหวัด

174
0
SHARE

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 21 จังหวัด รวม 54 อำเภอ 100 ตำบล 222 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,493 หลัง วัด แห่ง โรงเรียน แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว