Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปภ. เฝ้าระวัง 11 จังหวัดใต้ ฝนถล่ม 3-6 พ.ย.นี้

ปภ. เฝ้าระวัง 11 จังหวัดใต้ ฝนถล่ม 3-6 พ.ย.นี้

120
0
SHARE
1 พ.ย.64 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่า จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) พบว่าในช่วงวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2564 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย 11 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง แยกเป็น
🟡1.พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
🟡2.พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง
🟡3. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ
– แม่น้ำตาปี ได้แก่ สุราษฎร์ธานี
– คลองท่าดี ได้แก่ นครศรีธรรมราช
– ทะเลสาบสงขลา และคลองอู่ตะเภา ได้แก่ สงขลา
– แม่น้ำปัตตานี ได้แก่ ยะลา และปัตตานี
– แม่น้ำโก-ลก ได้แก่ นราธิวาส
📣กอปภ.ก. จึงได้แจ้งให้ 11 จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
📣ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM