Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปภ.เตือน 4 จังหวัดใต้ระวังดินถล่มจากฝนตกหนัก!

ปภ.เตือน 4 จังหวัดใต้ระวังดินถล่มจากฝนตกหนัก!

106
0
SHARE
รายงานข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนภัย
ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
>>ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.สวี ปะทิว ทุ่งตะโก เมืองฯ หลังสวน พะโต๊ะ ท่าแซะ) สุราษฎร์ธานี (อ.วิภาวดี คีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน) นครศรีธรรมราช (อ.ลานสกา) และระนอง (อ.ละอุ่น เมืองฯ กะเปอร์)
👉พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง
>>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ) ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพี่น้อง บางปลาม้า) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน ลาดบัวหลวง) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก ลาดหลุมแก้ว)
>>ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.หลังสวน สวี ท่าแซะ) สุราษฎร์ธานี (อ.ดอนสัก ท่าชนะ เกาะสมุย กาญจนดิษฐ์) และสงขลา (อ.ระโนด)
👉พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม
>>ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.พะโต๊ะ ปะทิว หลังสวน เมืองฯ ละแม ทุ่งตะโก) สุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ ดอนสัก กาญจนดิษฐ์) นครศรีธรรมราช (อ.สิชล ขนอม ทุ่งสง ท่าศาลา) และระนอง (อ.กะเปอร์)
📣ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมในระดับสูง
ให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง
📣ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว
หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตามสถานการณ์และความเหมาะสม