Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไม่รับหลักการ! ร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน

ไม่รับหลักการ! ร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน

103
0
SHARE

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ไม่รับหลักการ ร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน โดยมีเสียงรับหลักการไม่ถึงครึ่ง และมี ส.ว.แค่ 3 คน ที่โหวตรับหลักการ ได้แก่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, มณเฑียร บุญตัน และ พิศาล มาณวพัฒน์ โดยผู้ที่ไม่รับหลักการ คือ ส.ส.รัฐบาล ส.ว.

===> สรุปผลโหวต
ส.ส.           รับหลักการ 203 เสียง
ส.ว.           รับหลักการ 3 เสียง
ส.ส.           ไม่รับหลักการ 249
เสียง ส.ว.    ไม่รับหลักการ 224
เสียง ส.ส.    งดออกเสียง 3 เสียง
ส.ว.           งดออกเสียง 3 เสียง