Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปฏิรูปตำรวจไทยไกลออกไปเรื่อย…ให้ไปศึกษาระบบตำรวจอังกฤษ –สหรัฐอเมริกา- ฝรั่งเศส

ปฏิรูปตำรวจไทยไกลออกไปเรื่อย…ให้ไปศึกษาระบบตำรวจอังกฤษ –สหรัฐอเมริกา- ฝรั่งเศส

1408
0
SHARE

 

เลิกประชุมคณะกรรมการปฏิรุปตำรวจ  ครั้งที่ 2 ที่ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น.  วันที่ 14 ก.ค.2560  พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ  ให้สัมภาษณืผู้สื่อข่าวว่า  ตนได้กำชับคณะอนุกรรมการทั้ง 5 ชุด ให้ไปจัดทำผังที่สามารถดูได้อย่างละเอียดว่า แต่ละองค์กร แต่ละประเทศ หรือแต่ละความเห็นที่มีมา   มีความเห็นต่อเรื่องนั้นๆอย่างไร ให้จัดทำเป็นตารางตามแบบวิชาการ ที่เรียกว่า แมทริค ซึ่งด้านบนจะเป็นหัวเรื่อง และประกอบไปด้วยตัวงาน  ส่วนหัวข้อ ที่อาจจะมีกว่า 20 หัวข้อก็ได้ และอีกส่วน ประกอบด้วยแหล่งที่มาของข้อมูล  ระยะเวลาทำงานยังคงเดิมตามสูตร 2-3-4   โดยตนในฐานะที่ประธานอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล ดูแลระบบการแต่งตั้งโยกย้ายได้ให้การบ้านในการประชุมวันนี้ไปว่า หลายอย่างยังไม่ต้องเร่งรัดหรือรีบสรุป แต่เอาข้อมูลให้มากขึ้น ให้ตกผลึกก่อน และได้วางตุ๊กตาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเอาไว้ว่า อย่างน้อยจะไม่กระทบต่อการโยกย้ายปีนี้ ไม่เกี่ยว ไม่ทัน แต่กำหนดทำกรอบให้เสร็จในเดือนธันวาคม 2560  ประเด็นนี้ต้องคิดให้ละเอียด

 

ขณะที่  นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษก  ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า ที่ประชุมมีการหารือกัน 2 เรื่องใหญ่ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  นำเสนอข้อมูลเรื่อง  โครงสร้างและการบริหารงานบุคคลของตำรวจ ที่ขณะนี้มีอัตราตำแหน่งประมาณ 300,000  แต่บรรจุได้จริง 210,000-220,000 ตำแหน่ง  ยังขาดอีกหลายตำแหน่ง

 

พร้อมนี้ สตช.ได้ให้ข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายแต่งตั้งในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร จากนั้นในที่ประชุมได้มีการสนทนาธรรม  เรื่องการจัดโครงสร้างและบริหารงานบุคคล รวมถึงเรื่องอำนาจหน้าที่   แต่ยังไม่มีข้อยุติใดๆ  พร้อมนี้ที่ประชุมได้หารือกันถึงเรื่องอำนาจหน้าที่ตำรวจมีมากเกินไปหรือไม่  เพราะงบประมาณที่ได้ในปัจจุบันค่อนข้างน้อย ตำรวจชั้นประทวน มีเงินเดือนน้อย สถานีตำรวจจำนวนมากยังมีปัญหางบประมาณไม่พอ จึงเป็นปัญหา   และอยากให้ตำรวจมีหน้าที่เฉพาะด้านของตัวเอง  แล้วมีข้อเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้เอาอำนาจตำรวจบางอย่างออกไป เช่น ตำรวจจราจร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจรถไฟ เป็นต้น

 

ในการตั้งกรรมการเข้าเป็นคณะอนุกรรมการ กรรมการแต่ละคนจะลงไปอยู่ในชุดใดบ้างและมีงานใดบ้าง เช่น อนุกรรมการด้านวิชาการ  ได้ขอให้ไปศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การโยกย้าย ในอดีตจนถึงปัจจุบัน   มีข้อเสนอแนะและการศึกษาจากชุดใดบ้าง ให้นำมาดูทั้งหมด และศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้มีการเมืองการปกครองอย่างไร และระบบตำรวจเป็นอย่างไร  ขณะที่ พล.อ.บุญสร้าง ได้กล่าวย้ำในที่ประชุมว่า ข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายต้องเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

 

การรับฟังความเห็นประชาชน  อนุกรรมการจะไปรับฟังทุกที่   มีหลายที่เชิญมา  และวันนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นโฆษกอีก 1 คน

การประชุมครั้งหน้า  ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ก.ค. 2560  เวลา 14.00 น.ใช้สถานที่ที่สตช.

 

Matemnews.com  14 ก.ค.2560