Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ครม.อนุมัติงบ 574.11 ล้านชดเชยหมูตายด้วยโรคระบาด

ครม.อนุมัติงบ 574.11 ล้านชดเชยหมูตายด้วยโรคระบาด

114
0
SHARE
วันที่ 11 มกราคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติงบกลาง 574.11 ล้านบาทเพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายเพราะโรคระบาดตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ 56 จังหวัด มีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้ว 4,941 ราย และจำนวนสุกร 159,453 ตัว

#หมูแพง #โรคระบาดหมู #ปศุสัตว์