Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กษัตริย์ตองกา เสด็จกลับวัง หลังเกิดภูเขาไฟระเบิด-สึนามิ

กษัตริย์ตองกา เสด็จกลับวัง หลังเกิดภูเขาไฟระเบิด-สึนามิ

112
0
SHARE
สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่ 6 แห่งตองกา และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินอพยพจากพระราชวังหลวง ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งในกรุงนูกูอาโลฟา หลังเกิดเหตุภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดและมีการแจ้งเตือนภัยสึนามิทั้งประเทศรวมไปถึงประเทศที่ติดกับชายฝั่งแปซิฟิกทั้งหมด
ตามที่มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่า ภูเขาไฟฮุงกา ตองกา-ฮุงกา ฮาอาปาอี ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2022 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดคลื่นสึนามิซัดชายฝั่งและสร้างความเสียหายแก่ชุมชนและเมืองต่างๆในประเทศ ทางการตองกาจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนอพยพและย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูง เช่นเดียวกับ สมเด็จพระราชาธิบดีและพระบรมวงศ์ที่ทรงอพยพเช่นกันโดยมีเจ้าหน้าที่และกองทัพถวายความปลอดภัย
ขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง ถึงแม้ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดี ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับในพระราชวังหลวงดังเดิม และทอดพระเนตรสภาพความเสียหายที่เกิดจากคลื่นซัดชายฝั่งดังกล่าว
โอกาสนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราโชบายแก่คณะรัฐบาลในการฟื้นฟูพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ประชาชนประสบความยากลำบากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง อาทิ การส่งออกสินค้าจากประเทศ
สำหรับพระราชวังหลวง ซึ่งเป็นที่ประทับนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวง ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเป็นอาคารไม้เก่าแก่ทั้งหลังซึ่งสร้างขึ้นในปี 1867 และสามารถมองเห็นได้จากชายฝั่งอย่างชัดเจน
—-