Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “เรือนจำบุรีรัมย์” พบระบาดระลอกใหม่

“เรือนจำบุรีรัมย์” พบระบาดระลอกใหม่

138
0
SHARE
“กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน พบการระบาดใหม่ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะที่เรือนจำพิเศษพัทยาพ้นจากการระบาดแล้ววันนี้”
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ต้องขังติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 173 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพบในห้องแยกกักโรค 163 ราย และพบในเรือนจำสีแดง 10 ราย จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 1,199 ราย เป็นกลุ่มสีเขียว 92.4% กลุ่มสีเหลือง 6.8% และกลุ่มสีแดง 0.8% มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 89,007 ราย หรือ 96% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 92,816 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จึงมีผู้เสียชีวิตสะสม อยู่ที่ 198 ราย หรือ 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด
นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ พบว่ามีการระบาดใหม่ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบแล้ว ขณะที่เรือนจำพิเศษพัทยาพ้นจากการระบาดแล้ววันนี้ ส่งผลให้มีเรือนจำสีขาว 129 แห่ง และเรือนจำสีแดง 13 แห่งคงเดิม โดยแบ่งเป็นเรือนจำระบาดใหม่ 5 แห่ง เรือนจำที่ระบาดซ้ำในแดนเพียงบางส่วน 3 แห่ง และมีเรือนจำ 5 แห่งที่ลดการระบาดและอยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค (แผน EXIT) ซึ่งจะพ้นจากการระบาดได้ในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ใช้ระบบการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเป็นประจำทุกวันจากยอดผู้ต้องขังติดเชื้อที่ได้รับการตรวจในรูปแบบ RT-PCR เป็นหลัก ที่ถือเป็นการยืนยันผลที่ชัดเจนเช่นเดียวกับแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ของประเทศ ซึ่งยังไม่ได้รวมถึงการพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK อย่างไรก็ดี กรมราชทัณฑ์ได้เพิ่มข้อมูลส่วนนี้แล้วในภาพอินโฟกราฟิกประจำวัน โดยผู้ต้องขังที่ป่วยติดเชื้อทุกรายได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลของกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลแม่ข่าย กระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนของการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังนั้นปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว จำนวน 248,270 ราย หรือคิดเป็น 93% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 266,902 ราย
**** *** ****