Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife คุณต้องอ่าน !! 3 ระดับ #การรักษาโควิดฉบับใหม่ จาก สาธารณสุข

คุณต้องอ่าน !! 3 ระดับ #การรักษาโควิดฉบับใหม่ จาก สาธารณสุข

127
0
SHARE
3 ระดับ #การรักษาโควิดฉบับใหม่ จากกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นมา ได้เพิ่มการรักษาผู้ป่วยโควิด เป็นผู้ป่วยนอก หรือ OPD ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ เพื่อรองรับผู้ป่วยไม่มีอาการ อาการน้อย ไม่มีความเสี่ยง เพื่อลดภาระโรงพยาบาล โดยประชาชนที่มีอาการต้องสงสัย หรือตรวจ ATK พบติดเชื้อ สามารถ Walk-in ไปโรงพยาบาลได้ แพทย์จะประเมินอาการ สั่งยาฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์ หรือ ยารักษาตามอาการ ให้กลับไปกักตัวรักษาที่บ้านต่ออีก 7 วัน เพื่อเป็นมาตรการเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม โดยสามารถแบ่งตามระดับความรุนแรง เพื่อใช้ประกอบการรักษาได้ ดังนี้
.
#สีเขียว ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย
#สีเหลือง ผู้ป่วยที่มีโรคแทกซ้อนหรือมีภาวะปอดอักเสบ
#สีแดง ผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และใช้ออกซิเจนแรงดันสูง
.
📌 ค่ารักษาพยาบาลโควิด19 โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน (อัตราใหม่)
#ผู้ป่วยสีเขียว ค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา 12,000 บาทต่อคน
#ผู้ป่วยสีเหลือง ค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา 69,300 บาทต่อคน
#ผู้ป่วยสีแดง ค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา 214,400 บาทต่อคน
.
อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ TIPlife เป็นห่วง
.