Home ทั่วไป สวนดุสิตโพล สำรวจประชาชนหนุนตั้งพรรคการเมืองใหม่ – พลเอกประยุทธ์ นั่งนายกฯเหมาะสม

สวนดุสิตโพล สำรวจประชาชนหนุนตั้งพรรคการเมืองใหม่ – พลเอกประยุทธ์ นั่งนายกฯเหมาะสม

538
0
SHARE

 

 

จากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เช่น พรรคประชารัฐ พรรคทหาร จนมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,174 คน ระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค. 60 สรุปผลได้ ดังนี้

 

  1. ประชาชนอยากให้มีการตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือไม่

 

อันดับ 1 อยากให้มี 60.57% เพราะเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้ามาทำงาน รู้สึกเบื่อพรรคการเมืองเดิมๆ อยากรู้ว่าจะมีพรรคใดเกิดขึ้นมาใหม่บ้าง ทำให้บรรยากาศทางการเมืองคึกคัก ฯลฯ

 

อันดับ 2 ไม่อยากให้มี 39.43% เพราะถึงจะตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ก็คงเป็นนักการเมืองหน้าเดิม ไม่มีอะไรแปลกใหม่ พรรคการเมืองเก่าหรือใหม่ก็คงไม่ต่างกัน อยากได้พรรคที่มีคุณภาพมากกว่า ปัจจุบันก็มีพรรคการเมืองจำนวนมากอยู่แล้ว ฯลฯ

 

  1. ประชาชนอยากให้พรรคการเมืองใหม่มีลักษณะอย่างไร

 

อันดับ 1 มีนโยบายทำเพื่อส่วนรวม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน 46.97%

อันดับ 2 ภาพลักษณ์ดี ซื่อสัตย์โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ 35.49%

อันดับ 3 เป็นพรรคที่เข้มแข็ง มีหัวหน้าพรรคที่ดี มั่นคง มีจุดยืน 26.25%

อันดับ 4 มีสมาชิกพรรคที่ดี มีคุณภาพ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ๆ 24.80%

อันดับ 5 พรรคทางเลือกใหม่ เน้นปฏิบัติจริง ไม่เป็นนอมินี 14.12%

 

  1. ถ้าจะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ประชาชนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่

 

อันดับ 1 ไม่เหมาะสม 53.29% เพราะอาจถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตี อยากได้นายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ฯลฯ

อันดับ 2 เหมาะสม 46.71% เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนตั้งใจจริง มีความรู้ความสามารถ เป็นการเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง มีสิทธิสามารถทำได้ เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่ง ฯลฯ

 

 

matemnews.com  24 ธันวาคม 2560