Home ทั่วไป เบลลา … โดน – ฉีกชงแล้วผอม

เบลลา … โดน – ฉีกชงแล้วผอม

243
0
SHARE

 

 

เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ว่าด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ “เบลล่า-ราณี แคมเปน”   จากการตรวจสอบพบมีการขอเลขสารบบของ อย.อย่างถูกต้อง แต่การโฆษณาอาจเป็นการกระทำผิด   เรื่องการโฆษณาอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งข้อความในการโฆษณาอาจเข้าข่ายการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง   จะมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 40 ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ   หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 41 ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษตามมาตรา 71 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  หลังจากนี้  อย.จะส่งเรื่องให้ตำรวจเรียกตัวมาดำเนินคดี

 

matemnews.com 

8 พฤษภาคม 2561