Home ทั่วไป ให้อำนาจเลขาธิการ กสทช.ถอดโฆษณาผิดกฎหมายได้ทันที – ฝ่าฝืนปรับ 5 ล้านบาท

ให้อำนาจเลขาธิการ กสทช.ถอดโฆษณาผิดกฎหมายได้ทันที – ฝ่าฝืนปรับ 5 ล้านบาท

503
0
SHARE

 

 

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันที่ 9 พ.ค.2561 ว่า ที่ประชุม กสทช.ได้มีมติมอบหมายให้   ประธาน กสทช. พิจารณามอบอำนาจให้ เลขาธิการกสทช. มีอำนาจในการระงับการออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายเป็นการชั่วคราว กรณีมีการเผยแพร่โฆษณาที่ผิดกฎหมายผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หรือผ่านเว็บไซต์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มานั่งมอนิเตอร์การออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายรวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ส่งรายงานพบการออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายมาให้สำนักงาน กสทช. เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวทันที เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับวันละ 100,000 บาท

 

matemnews.com 

9 พฤษภาคม 2561