Home ทั่วไป จัดใหญ่โตใน CTW เลยนะ …  งานอะไร

จัดใหญ่โตใน CTW เลยนะ …  งานอะไร

400
0
SHARE

 

 

 

เฟชบุ้ค   Wassana Nanuam   รายงาน

 

 

ขนาดนั้น เลย !!! จัด”มหกรรม ปฏิรูป ” กลางCTW

 

เตรียมจัดมหกรรม โชว์ผลงาน “ปฏิรูป 11 ด้าน ” 6 มิย.นี้ ที่ “เซ็นทรัลเวิร์ลด์” สยบข้อครหา ปฏิรูป ไม่สำเร็จ !! เดินสายในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เม.ย.- ก.ย. นี้ด้วย

 

มีรายงานข่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะ กับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 

ได้มีการเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ด้วยการจัด “มหกรรมผลงาน”ปฏิรูป 11 คณะ

ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ที่ลาน เซ็นทรัลเวิร์ลด์

 

เพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปต่างๆ

 

โดยจะมีบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงรายละเอียดของการปฏิรูปประเทศ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

 

พร้อมกับจัดโครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปผ่านความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศระหว่างเดือน เม.ย.- ก.ย. นี้

 

โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมดำเนินงาน มีรูปแบบกระบวนการเครือข่ายเหมือน สมัชชาสุขภาพ และ สมัชชาปฏิรูป และจัดโครงการ Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา โดยใช้สื่อรัฐ ในการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และสื่อมวลชนให้เกิดความสนใจ

 

 

 

 

matemnews.com 

17 พฤษภาคม 2561