Home ทั่วไป ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

289
0
SHARE

 

 

https://goo.gl/WHVQBu

 

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยได้มีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในช่วงเดือนกรกฎาคม นั้น ขอเรียนว่า พี่น้องประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าโทนสีเหลืองที่มีอยู่แล้วมาแต่งกายได้ตามอัธยาศัย ประกอบในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตรงกับอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยม

…………………………………………………………………

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

matemnews.com

7 มิถุนายน 2561