Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์เชิญชวนประชาชนสนับสนุนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ รัชกาลที่ 10

พลเอกประยุทธ์เชิญชวนประชาชนสนับสนุนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ รัชกาลที่ 10

698
0
SHARE

 

 

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนสนับสนุนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ วางจำหน่ายแล้วที่ร้านจิตอาสา 904 และ ร้านโกลเด้น เพลส (Golden Place) ทุกสาขา

 

วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ จากร้านจิตอาสา 904

 

ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานว่า เป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยเป็นรูปการละเล่นพื้นบ้าน จำหน่ายราคา 359 บาท ซึ่งประชาชนสามารถใช้ได้ทุกโอกาส

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมอุดหนุนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ จำนวน 5 ใบพร้อมกับกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสนับสนุนและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ร้านจิตอาสา 904 หรือ ร้านโกลเด้น เพลส (Golden Place) ทุกสาขา

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษ

เว็บไซต์รัฐบาลไทย  รายงาน

 

 

 

Matemnews.com

7 สิงหาคม 2561