Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

944
0
SHARE

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ นายสมชาย เสมมณี (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล) และนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ(ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล) นายเอกรัช พันธ์ทิพย์(โค้ชที่ปรึกษาในงานแข่งขันจักยาน) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบจังหวัดสตูล (Satun Sounthern Bike 2017) ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมอาเซียนแรลลี่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อุทยานธรณีสตูล (ASEAN Rally CBT to Satun Geopark) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน โดยเส้นทางการดำเนินกิจกรรมเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นอุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark)
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล โทร. 074 – 711225 โทรสาร. 074 – 711225
บริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนในงานครั้งนี้ คือ บริษัท ทีเค สปอร์ต เอเชีย จำกัด, บริษัทธันยะปุระ ภูเก็ต, บริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) สาขาสตูล, บริษัทเมเจอร์โบว์ลกรุ๊ป จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด