Home ทั่วไป ขับรถทุกประเภทไม่ต้องพกใบขับขี่ – โหลดแอ็พไว้ในโทรศัพท์มือถือ

ขับรถทุกประเภทไม่ต้องพกใบขับขี่ – โหลดแอ็พไว้ในโทรศัพท์มือถือ

524
0
SHARE

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2561 ว่า

“กรมขนส่งฯ ได้ดำเนินโครงการใบขับขี่ดิจิตอล  โดยมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อรองรับความสะดวกให้กับผู้ที่มีใบขับขี่ทั้งตลอดชีพ และใบขับขี่ชั่วคราว รวมถึงประชาชนที่ต้องการจะสอบใบขับขี่ ทั้งใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  โดยให้สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น ผ่านมือถือ   ใบขับขี่ 1บัตร ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์  จะสามารถทดแทนการพกพาใบขับขี่ที่ใช้ในปัจจุบันได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของบุคคลนั้น ผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน  โครงการดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกมีแผนจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 และ ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วย  กลางเดือนมกราคม 2562 โดยจะดำเนินการทั่วประเทศพร้อมกัน  เบื้องต้นจะใช้ควบคู่กับใบขับขี่ที่เป็น QR Codeปัจจุบัน เพื่อเป็นทดสอบระบบใช้ช่วงแรก  ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้เริ่มดำเนินการทดสอบระบบในการตรวจข้อมูลว่าระบบเสถียรหรือไม่  หากระบบสมบูรณ์แล้ว ในอนาคตก็จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมด สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่ดิจิตอลนั้น จะเป็นอัตราในปัจจุบัน  ใบขับขี่ขับรถยนต์ชนิดชั่วคราว อายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท  กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ได้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้นักเรียน และเยาวชนที่ยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศสามารถอบรมและสอบเพื่อขอใบขับขี่ได้ โดยกรมการขนส่งทางบกมีแผนที่จะดำเนินการในทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 5โรงเรียน รวมจังหวัดละ 200-300 คนต่อปี  เฉลี่ยแล้วจะมีผู้ผ่านการอบรมประมาณ 21,900 คนต่อปีทั่วประเทศ ที่ผ่านมา กระทรวงก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้กฎจราจรอย่างถูกต้อง ขั้นตอนต่อจากนี้ได้มอบหมายให้จังหวัดต่างๆ สอบถามความต้องการต่อไป เพื่อจะได้ดำเนินการหาสัมพันธ์มิตรอบรมนักเรียนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีใบขับขี่”

matemnews.com

15 ธันวาคม 2561