Home ทั่วไป พลเอกประยุทธ์เป็นประธานงาน“สร้างสุขทุกช่วงวัย : สวัสดิการแห่งรัฐ” ไลฟ์สดด้วยนะ

พลเอกประยุทธ์เป็นประธานงาน“สร้างสุขทุกช่วงวัย : สวัสดิการแห่งรัฐ” ไลฟ์สดด้วยนะ

149
0
SHARE

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2561 ว่า ในวัน19 ธ.ค.2561เวลา 14.30น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จะมีการจัดงาน “สร้างสุขทุกช่วงวัย : สวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากของรัฐบาลในการต่อสู้ลดความเหลื่อมล้ำ ส่วนสาเหตุที่ต้องจัดงานนี้ขึ้น เนื่องจากสวัสดิการของภาครัฐที่ดูแลประชาชนในปัจจุบัน มีอยู่มากมาย ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย  ซึ่งหลายคนๆ ยังคงไม่ทราบว่าเราสามารถใช้สิทธิอะไรบ้าง รวมถึงไม่ทราบว่าจะไปติดต่อที่ไหนและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นคือประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครมาสวมสิทธิเราอยู่หรือไม่  ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้จัดงานนี้ขึ้น โดยในงานดังกล่าวจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการประชาชนทุกประเภท จำนวน 9  หน่วยงาน เช่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กระทรวงแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย  (มท.)กระทรวงการคลัง  สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น  โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และในวันดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสด (LIVE) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ติดตามรับชมด้วย

ภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงสวัสดิการภาครัฐด้านต่างๆ มากกว่า 40 ประเภท แบ่งออกเป็นด้านสำคัญต่างๆซึ่งเป็นสวัสดิการภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น

สวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัว

สวัสดิการสำหรับวัยเรียน

สวัสดิการสำหรับวัยแรงงาน

สวัสดิการสำหรับผู้ป่วย

สวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย

สวัสดิการสำหรับวัยแรงงาน

สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะมีการสาธิตระบบ e-welfare ของกรมบัญชีกลาง ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ว่าตนได้รับสวัสดิการอะไรอยู่บ้าง และระบบข้อมูลประชาชนเพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้าด้วย

matemnews.com

17 ธันวาคม 2561